Kalibracja czujnika kąta skrętu BMW - DXC
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

Czujnik kąta skrętu musi zostać ponownie skalibrowany po przeprowadzeniu różnych prac naprawczych, takich jak wyrównanie koła lub kodowanie / programowanie modułu DXC. Niepoprawnie skalibrowany czujnik może zapalić lampki ostrzegawcze DSC, DME / DDE, SRS i 4x4. W większości przypadków nie jest konieczna wymiana czujnika kąta skrętu.

Jeśli kod błędu 6E3E jest zapisany w module DXC, postępuj zgodnie z procedurą wymienioną w tym biuletynie:

  1. Obróć kierownicę do pozycji prostej
  2. Wykonaj ustawienie czujnika kodowania w LWS
  3. Wykonaj ustawienie czujnika kodowania w DSC / ABS
  4. Usuń usterki we wszystkich ECU
  5. Wyłącz zapłon i poczekaj co najmniej 1 minutę.
  6. Włączyć zapłon i uruchomić silnik.
  7. Sprawdź pamięć błędów.
  8. Jeśli usterka zostanie usunięta, dalsze czynności nie są konieczne, w przeciwnym razie powtórz procedurę do 3 razy.

Z powodu niektórych problemów z oprogramowaniem ostrzeżenie DXC może nadal być wyświetlane po przeprowadzeniu regulacji.

UWAGA: Jeśli nie można wyregulować czujnika kąta skrętu po 3 próbach, czujnik należy wymienić.

Pojazdy