BMW - Immobilizer
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

Skróty

DME = elektronika silnika cyfrowego
DDE = cyfrowa elektronika wysokoprężna
EWS = Elektroniczne zabezpieczenie przed odjechaniem
CAS = system dostępu do samochodu (immobilizer)

Pokolenia

  1. Sterownik DME / DDE i EWS
    • EWS2
    • EWS3
    • EWS3D
  2. DME / DDE i CAS ECU

DME / DDE <-> Synchronizacja EWS

Dwie wartości, jedna stała, jedna zmienna. Kodowanie musi być wykonane jednocześnie w ECU silnika (DME / DDE) i immobilizerze, w przeciwnym razie immobilizer nie pozwoli na uruchomienie.

Niepoprawna synchronizacja zwykle powoduje DTC „2737 Ochrona przed manipulacją EWS

Pokrycie w BimCOM