Reset interwału serwisowego DAF
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

Okres serwisowy w pojazdach zgodnych z DAF jest sprawdzany w ECU VIC. Obsługiwane są wersje VIC 1,2 i 3. Nie wszystkie moduły VIC obsługują interwały serwisowe.

Podczas procedury kodowania resetowania okresu serwisowego proszę podać datę i przebieg następnej usługi.

Ta funkcja jest obecnie w fazie rozwoju, nie ma gwarancji, że będzie działać poprawnie we wszystkich modelach DAF.