Reset interwału usługi FiCOM
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

Resetowanie ogólnego okresu serwisowego odbywa się w zestawie wskaźników (IPC)

Ogólny zasięg resetowania usługi w FiCOM

Reset serwisu oleju

Zakres resetowania usługi olejowej w FiCOM