Ford / Mazda - Wyczyść rekord danych awarii poduszki powietrznej
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

Po uruchomieniu poduszki powietrznej dane o awarii są rejestrowane w jednostce sterującej RCM. W wybranych modelach aktywowana jest również ochrona przeciwpożarowa w module BCM.

Ta funkcja służy do wyłączania systemu przeciwpożarowego i ponownej aktywacji modułu RCM. Wyczyść zapis danych o awarii należy wykonać w jednostce sterującej RCM oraz w BCM (jeśli dotyczy / dostępny w menu kodowania BCM).

Należy pamiętać, że jednostki sterujące RCM zwykle pozwalają na czyszczenie rekordów danych awarii tylko z ograniczonego czasu akcelerometr pogorszenie.

Pokrycie w FCOM