Konfiguracja ECU / pojazdu zależna od kraju Forda
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

W tym artykule opisano procedury wymagane do ponownej konfiguracji pojazdu podczas importu między krajami, z różnymi standardami. Artykuł jest aktualizowany, ponieważ zbieramy więcej informacji.

Należy pamiętać, że wszelkie opisane tutaj operacje są nieoficjalne, nie są obsługiwane i mogą naruszać gwarancję samochodu lub mieć inne poważne konsekwencje. Ponowna konfiguracja jednostek sterujących z ich pierwotnego stanu może stanowić naruszenie przepisów obowiązujących w Twoim kraju. Wszystkie podane tutaj informacje mogą być wykorzystywane na własne ryzyko, bez jakiejkolwiek gwarancji.

Oświetlenie

Typ oświetlenia (które światła się świecą, na którym położeniu kluczyka / przełącznika) można zwykle skonfigurować w module BCM.

Częstotliwości radiowe

Możliwe jest konfigurowanie częstotliwości radiowych za pomocą danych AS-BUILT w module APIM (konfiguracja musi zostać przesłana, nie ma znanego znaczenia wartości ASBUILT). Transfer konfiguracji APIM przełącza zakres częstotliwości radiowych.