Programowanie zdalne - Ford Escort
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

1998-

1. Przekręć zapłon z OFF na RUN 5 razy w ciągu 10 sekund, z 5-tym zakończeniem
w RUN. Zamki drzwi będą się cyklicznie przełączać, aby potwierdzić tryb programowania.

2. W ciągu 20 sekund naciśnij dowolny przycisk pierwszego pilota bezkluczykowego. Zamki drzwi będą się cyklicznie włączać
aby potwierdzić programowanie.

3. W ciągu 20 sekund naciśnij dowolny przycisk drugiego pilota bezkluczykowego. Zamki do drzwi będą
cykl ponownie, aby potwierdzić programowanie.

4. Ustaw zapłon w pozycji OFF. Blokady ponownie wykonają cykl, wskazując koniec trybu programowania.