Peugeot / Citroen - Regeneracja filtra cząstek stałych (DPF)
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

PSA-COM obsługuje regenerację filtra cząstek stałych (DPF) w większości jednostek sterujących. W zależności od typu ECU zwykle dostępne są dwie metody regeneracji, jak opisano poniżej.

Regeneracja statyczna DPF

Regeneracja odbywa się podczas postoju samochodu. Proces regeneracji jest w pełni zautomatyzowany i kontrolowany przez ECU, PSA-COM nie ma żadnej kontroli nad procedurą. Proszę zapoznać się z dokumentacją serwisową pojazdu, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat regeneracji statycznego filtra DPF i jego warunków wstępnych. Sprawdź i napraw diagnostyczne kody usterek (DTC) przed uruchomieniem regeneracji DPF.

Jeśli procedura się nie powiedzie (głównie po pewnym czasie), problem polega zwykle na uszkodzeniu komponentu lub czujnika, które są stosowane w całym systemie regeneracji filtra cząstek stałych.

Dynamiczna regeneracja DPF

Regeneracja następuje podczas jazdy pojazdu.

Pokrycie w PSA-COM