Porsche - wymiana modułu mechatroniki
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

Kodowanie wykona dostosowanie punktu poślizgu sprzęgła do 7-biegowej skrzyni biegów DL501. Wyuczone wartości są resetowane i wykonywana jest nowa inicjalizacja ciśnienia sprzęgła. Po wyregulowaniu punktu poślizgu sprzęgła wykonać napęd adaptacyjny.

Warunek wstępny:
- Zaciągnięty hamulec postojowy
- Silnik pracuje na biegu jałowym
- Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji P.
- Temperatura oleju przekładniowego między 40 ° C a 60 ° C

Pokrycie w PoCOM