Odczyt kodu PIN Renault / Nissan
 i  Fragmenty tego tematu mogły zostać przetłumaczone maszynowo.

RenCOM pozwala odczytać tak zwany kod bezpieczeństwa ISK. Kod ISK można następnie przekonwertować na kod PIN za pomocą PatsCode.com usługa. Nie jest wymagana specjalna licencja RenCOM, jednak wymagana jest subskrypcja PATSCode.

Pobieranie kodu bezpieczeństwa ISK jest obsługiwane w większości jednostek sterujących CAN-BUS UCH, funkcja jest obecnie w fazie rozwoju bez gwarancji funkcjonalności.

Pokrycie w RenCOM